Kako preživeti izazove koje postavlja post-korona i tržište

Srđan Vasić Komarac

Sredinom marta na Kopaoniku je održana konferencija „Putu uspeha“. Srđan Vasić i Ivan Boljević govorili su o poslovnim izazovima, počecima, sazrevanju, poslovnim uspesima i neuspesima, kao i o poslovanju u postkoronskom vremenu.